تعمیر و اورهال اکچویتور 60کارفرما : مجتمع فولاد خراسان

تعمیر و اورهال پمپ آب گودایوا آتش نشانی

کارفرما : سازمان آتش نشانی شهرستان نیشابور

تعمیر و اورهال پمپ آب فشار بالا ABEL

کارفرما : شرکت اپال پارسیان سنگان

تعمیر و اورهال جک هیدرولیک 12 متری

کارفرما : شرکت دانه های روغنی خراسان

تعمیر و اورهال پاوریونیت هیدرولیک

کارفرما :
مجتمع فولاد خراسان