قطعات و محصولات ساخته شده

دستگاه خم کن سه بعدی ایمپلنت های ستون فقرات

این دستگاه قابلیت ایجاد خم های دقیق قابل کنترل در زوایا و صفحات مختلف را دارد که بطور خاص برای ایمپلنت های ستون فقرات طراحی و ساخته شده است.