• نام و نام خانوادگی : الیاس سلیمان
  • سمت : مدیر عامل
  • سوابق تحصیلی و مدیریتی : دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

شرح خدمات

شرکت خلاق صنعت، قریب به دو دهه گذشته، در قالب سهامی خاص و با سرمایه بخش خصوصی فعالیت خود را در زمینه فروش تجهیزات صنعتی آغاز نمود. در ادامه به لحاظ دارا بودن دانش فنی و اخذ تجارب متعدد و علاقه مندی سرمایه گذاران، به زمره مشاوران، طراحان و تامین کنندگان برترین برندهای تجهیزات صنعتی می باشد.